top of page
 नोंदणी तक्ता  (Registration Table)

Thanks for submitting!

श्रीगुरुचरित्र निधी पुस्तक प्रकाशित झाल्यावर पुस्तकाच्या किंमतीसह सर्व माहिती हा फॉर्म भरुन सबमिट करणाऱ्यास इ-मेलने पाठवली जाईल, याची कृपया नोंद घ्यावी.
धन्यवाद

bottom of page